یک فنجان مشاوره
مهـمـان مــا باشیـد

شـمـــاره تــمــاس
031-36644146

اپلیکیشن کاخ سرخ (واقعیت مجازی VR)

اپلیکیشن کاخ سرخ (واقعیت مجازی VR)

این اپلیکیشن بصورت واقعیت مجازی VR و هم بصورت ساده میتواند مورد استفاده قرار گیرد. این اپلیکیشن ادغامی از بازی و آموزش می باشد که بازی های آن بصورت مرحله وار طراحی و پیاده سازی شده است که با گذراندن هر مرحله و انجام موفق تست های انتهای آنها به کاربر سکه های مجازی اعطا […]

یک فنجان مشاوره رایگان
مـهـمـان پـدیــده بـاشـیـــد ...

نمونه کارهای مرتبط

صنایع آراد پلیمر

صنایع آراد پلیمر

صنایع آراد پلیمر

توضیحات بیشتر
سایت آموزشی و آزمون آنلاین تست فا

سایت آموزشی و آزمون آنلاین تست فا

سایت آموزشی و آزمون آنلاین تست فا

توضیحات بیشتر
طراحی استارتاپ اختراعات ipbazaar

طراحی استارتاپ اختراعات ipbazaar

طراحی استارتاپ اختراعات ipbazaar

توضیحات بیشتر
طراحی سایت آموزش بورس

طراحی سایت آموزش بورس

طراحی سایت آموزش بورس

توضیحات بیشتر